Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành thông báo số 48/TB-VKTQG(13/07/2022)

Viện Kiến trúc Quốc gia Thông báo về việc “Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022” cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 phút, Thứ Năm ngày14/07/2022;

2. Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 2, Trụ sở Viện Kiến trúc Quốc gia;

3 . Thành phần tham dự: Như nội dung thông báo đính kèm.

TB-48-VKTQG-Soket-6thang

Đề nghị các đồng chí trong thành phần dự đầy đủ, đúng giờ ./.

bình luận