Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành thông báo số 41/TB-VKTQG(22/06/2022)

Viện Kiến trúc Quốc gia Thông báo về lịch họp “Nhiệm vụ thường xuyên và các công việc Nghiên cứu khoa học của Viện” , thời gian cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 phút, Thứ Năm ngày 23/6/2022;

2. Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 2, Trụ sở Viện Kiến trúc Quốc gia;

3 . Thành phần tham dự: Như nội dung thông báo đính kèm.

TB-41-VKTQG-Pg1

Đề nghị các đồng chí trong thành phần đến dự đầy đủ đóng giờ. Nếu đồng chí cấp trưởng vắng mặt, phải báo cáo Đ/c Phó Viện trưởng phụ trách và cử đồng chí cấp phó dự ./.

bình luận