Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành thông báo số 29/TB-VKTQG(24/05/2022)

Viện Kiến trúc Quốc gia Thông báo về chương trình ký kết và Lễ kết nạp hội viên thuộc Chi hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, thời gian cụ thể như sau:

1. Thời gian: 10h00, Thứ tư ngày 25/5/2022;

2. Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 2, Trụ sở Viện Kiến trúc Quốc gia;

3. Chương trình ký kết và kết nạp Hội viên;

4 . Thành phần tham dự: Như nội dung thông báo đính kèm.

 

TB-29-VKTQG-pg1

TB-29-VKTQG-pg2

Vậy, đề nghị các đồng chí đến dự đầy đủ theo thành phần thông báo, đúng giờ ./.

bình luận