Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành thông báo số 170/TB-TCHC(03/11/2021)

Ngày 03/11/2021, Phòng TCHC – Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo V/v Tham dự ” Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng: năm 2021:

Đề nghị các đơn vị cử cán bộ  đăng ký tham gia dự buổi tập huấn tại Học viện cán bộ Quản lý xây dựng và đô thị (theo nội dung công văn 416)

TB-170-TCHC-Pg1

CV-416-HVCBXD-Pg1

bình luận