Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành thông báo số 116/TB-TCHC(22/09/2022)

Ngày 21/09/2022, Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo tới các đơn vị trực thuộc đăng ký lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Xây dựng năm 2022;

Căn cứ chỉ đạo của Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiến trúc Quốc gia tại công văn số 68/TB-HVCBXD ngày 14/09/2022 của Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị  về thời gian tổ chức lớp học (có văn bản đính kèm)

Thông báo số 116/TB-TCHC

Xem bản đầy đủ tại đây !

Trân trọng thông báo tới các đơn vị!

bình luận