Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành Quyết định số 97/QĐ-VKTQG(28/06/2022)

Ngày 27 tháng 06 năm 2022, Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành Quyết định số 97/QĐ-VKTQG về việc thành lập Hội đồng bàn giao:

Thành phần: Gồm có 07 Ông/Bà kèm theo Quyết định;

Nhiệm vụ của Hội đồng: Kiểm tra, đôn đốc, các công tác bàn giao tài chính, tài sản và các nội dung thuộc công tác quản lý của Đ/c Đỗ Thanh Tùng-nguyên Viện trưởng VKTQG với Viện Kiến trúc Quốc gia và các đơn vị, cá nhân trực thuộc Viện có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

QD-97-VKTQG-HDBG-1

 

bình luận