Hà Giang: Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu 3, khu đô thị Quang Trung theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang-Tỉnh Hà Giang(21/07/2023)

Thực hiện Quyết định số 1578/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035; Quyết định số 1298/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy hoạch phân khu, khu đô thị Quang Trung.

Đồ án Quy hoạch phân khu, khu đô thị Quang Trung (Phân khu 3) với mục tiêu nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035, đây là khu đô thị mới hỗn hợp khai thác cảnh quan nông nghiệp, phát triển nông nghiệp sạch, kết hợp du lịch sinh thái trải nghiệm tạo dựng đô thị du lịch nông nghiệp Phong Quang.

Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Quang Trung (Phân khu 3) thuộc Quy hoạch chung đô thị Hà Giang được công bố.

Bên cạnh đó, Khu lâm viên giới thiệu đa dạng sinh học kết hợp bảo vệ rừng và cảnh quan xanh đô thị.  Đồng thời là khu công viên thể dục thể thao và dịch vụ du lịch phía Tây Bắc đô thị Hà Giang.

Vị trí địa lý và giới hạn địa giới hành chính: Phía Đông Bắc và Tây Bắc giáp xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên (giới hạn bởi đường vành đai chân dãy núi Răng Cưa), phía Nam và Tây Nam giáp sông Lô, phía Đông giáp phường Quang Trung, phía Đông Nam giáp phường Trần Phú.

Đơn vị quản lý, cơ quan chủ đầu tư là UBND thành phố Hà Giang, quy mô diện tích khoảng 1.236,21 ha. Trong đó đất đơn vị ở là 331,74 ha; đất ngoài đơn vị ở là 239,69 ha và đất ở khác là 664,84 ha. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2035 đạt khoảng 24,000 người dân sinh sống trên địa bàn địa giới hành chính.

Trung tâm quy hoạch và thiết kế đô thị-Viện Kiến trúc Quốc gia được giao thực hiện việc tư vấn lập báo cáo khảo sát địa hình; thu thập dữ liệu báo cáo nghiên cứu khoa học; Lập đồ án quy hoạch. Đồ án quy hoạch được lập và hoàn thành năm 2022-2023 đã được UBND thành phố Hà Giang phê duyệt và công bố quy hoạch theo quy định của Pháp luật.

 

Đức Nguyên

Nguồn dự án: Trung tâm quy hoạch và thiết kế đô thị-Viện Kiến trúc Quốc gia

bình luận