Phương án thi tuyển Trung tâm hành chính quận Hồng Bàng, Hải Phòng(30/11/2016)

Công trình: Trung tâm Hành chính quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Địa điểm: Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Giải thưởng: Đạt giải Ba

Năm đạt giải: 2014

Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiên cứu lịch sử kiến trúc – Viện KTQG

 

2109-110

bình luận