Thực hiện thông báo số 26/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phr về phòng, chống dịch Covid-19(02/03/2021)

 

TB-26-TB-VPCP-pg1

TB-26-TB-VPCP-pg2

TB-26-TB-VPCP-pg3

bình luận