Thông báo số 081 /VKTQG-ĐT ngày 24 tháng 05 năm 2021 của Viện Kiến trúc Quốc gia – Bộ Xây dựng(25/05/2021)

Viện Kiến trúc Quốc gia Thông báo chiêu sinh lớp “Lớp tập huấn kiến thức và ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc”.

Thongbao-CCHNKT-Pg1

 

 

Thongbao-CCHNKT-Pg2

Thongbao-CCHNKT-Pg3

Thongbao-CCHNKT-Pg4

 

bình luận