Thông báo số 39/TB-VKTQG ngày 19 tháng 07 năm 2021 của Viện Kiến trúc Quốc gia(20/07/2021)

Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

TB-39-VKTQG-Covid-Pg1

TB-39-VKTQG-Covid-Pg2Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khải thực hiện và thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh ./.

 

bình luận