Thông báo số 33/TB-VKTQG ngày 29 tháng 06 năm 2021 của Viện Kiến trúc Quốc gia(03/07/2021)

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài sản mùa mưa bão năm 2021.

TB-33-VKTQG-Muabao2021-pg1

bình luận