Thông báo số 130/TB-BXD, Chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà về việc tổ chức Hội nghị: Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Xây dựng(17/11/2020)

TB130-PG1

TB130-PG2

TB130-PG3

TB130-PG4

TB130-PG7

 

TB130-PG8

TB130-PG9

 

Trân trọng thông báo Chỉ đạo của Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hồng Hà.

 

bình luận