Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi(26/01/2022)

Ngày 20/01/2022, Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp – thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trân trọng Thông báo:

Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thông tin chính thức nội dung:

1- Tên dự án: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi;

2- Đơn vị tổ chức thi thi tuyển: Ban Quản lý dự dán đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;

3- Hình thức thi tuyển: Rộng rãi trong nước;

4- Thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Từ ngày 25/01/2022;

5- Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi: Trước 17 giờ, ngày 10/03/2022;

6- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi: Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: Số 504, đường Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Cương – Trưởng Ban điều hành dự án 1 (Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp)

Điện thoại liên hệ: 091 880 2768 để được  trực tiếp cung cấp hồ sơ hoặc gửi file qua địa chỉ E-mail cho Quý đơn vị tham gia ./.

 

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trân trọng Thông báo: Tải văn bản tại đây

 

bình luận