Thông báo lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ Kiến trúc cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Phong(17/10/2023)

 

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Phong.

Tên đề tài luận án: “Biến đổi không gian kiến trúc làng dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam”.

Tác giả: Nguyễn Văn Phong

Chuyên ngành: Kiến trúc; Mã ngành: 9.58.01.01.

Người hướng dẫn khoa học:

  • TS.KTS Trương Văn Quảng
  • PGS.TS.KTS Lương Tú Quyên

Thời gian bảo vệ: Vào lúc 08 giờ 30’ ngày 15/01/2024 (Thứ hai)

Địa điểm: Phòng họp 4, Viện Kiến trúc Quốc gia – Số 389 Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, quý thầy cô giáo, nghiên cứu sinh và đồng nghiệp có quan tâm, đến tham dự!

 

Nguồn: Trung tâm Đào tạo và hợp tác Quốc tế – Viện Kiến trúc Quốc gia

bình luận