Thông báo Hội đồng đánh giá luận án Luận án Tiến sĩ Kiến trúc cấp Viện của NCS Nguyễn Minh Đức(13/10/2023)

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Đức.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu giải pháp cải tạo các ô phố ở Hà Nội”.

Chuyên ngành: Kiến trúc; Mã ngành: 9.58.01.01.

Thời gian tổ chức: Vào lúc 8 giờ 00’ ngày 26/10/2023 (Thứ năm)

Địa điểm: Hội trường, Tầng 3 – Số 389 Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, quý thầy cô giáo, nghiên cứu sinh và đồng nghiệp có quan tâm, đến tham dự!

 

Nguồn tin: VIAR.GOV.VN

 

bình luận