Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành Thông báo số 54 ngày 09 tháng 09 năm 2021(09/09/2021)

Ngày 09/09/2021, Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành Thông báo số 54 /TB-VKTQG về việc các nội dung chuẩn bị cho công việc họp trực tuyến.

TB-054-TB-VKTQG-09-09-2021

 

 

 

 

 

 

bình luận