Quyết định số 82/QĐ-VKTQG ngày 18 tháng 06 năm 2021 của Viện Kiến trúc Quốc gia(24/10/2021)

Ngày 18/06/2021, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy Phòng cháy và chữa cháy (PC&CC)

TB-BCH-PCCC-1

TB-BCH-PCCC-2

bình luận