Phương án thi tuyển Nhà làm việc Văn phòng Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam(30/11/2016)

Công trình: Nhà làm việc Văn phòng Quốc hội

Địa điểm: Văn phòng Quốc hội, quận Ba Đình, Hà Nội

Giải thưởng: Đạt giải Ba

Năm đạt giải: 2007

 Đơn vị thực hiện: Viện Kiến trúc Quốc gia

Chủ nhiệm: TS.KTS Nguyễn Đình Toàn

 

Nha-Quoc-hoi

bình luận