Nghiệm thu dự án SNKT “Điều tra khảo sát đánh giá giá trị kiến trúc loại hình nhà thờ công giáo Bắc bộ Việt Nam”(29/12/2016)

Chiều 28/12, tại trụ sở Viện Kiến trúc Quốc gia (389, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội), Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức họp nghiệm thu dự án SNKT “Điều tra khảo sát đánh giá giá trị kiến trúc loại hình nhà thờ công giáo Bắc bộ Việt Nam”.

updef_8646

 

Tham dự cuộc họp có GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, GS.TS.KTS Phạm Đình Việt. Về phía Viện Kiến trúc Quốc gia có Phó Viện trưởng Phạm Thúy Loan, TS.TKS Nguyễn Tất Thắng – Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật và đại diện các phòng ban, chức năng trực thuộc Viện. Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng đã tham dự và chủ trì buổi họp.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, Ths.KTS Nguyễn Thu Vân – Trưởng phòng Nghiên cứu lịch sử kiến trúc & bảo tồn di sản, chủ trì đề tài đã báo cáo kết quả nội dung đề tài nghiên cứu.

Báo cáo tổng hợp của dự án bao gồm phân tích đánh giá hiện trạng, bản vẽ các công trình khảo sát, các đề xuất định hướng bảo tồn và phát huy giá trị công trình nhà thờ công giáo Bắc bộ. Trong đó, nội dung chính gồm 3 chương: Chương 1, Tổng quan nhà thờ công giáo Việt Nam; Chương 2, Kiến trúc nhà thờ công giáo Bắc bộ; Chương 3, Đánh giá giá trị, định hướng khai thác phát huy các giá trị.

Nghiên cứu về giá trị kiến trúc nhà thờ công giáo Bắc bộ không chỉ là tìm hiểu về đặc điểm kiến trúc nhà thờ công giáo, mà còn là sự tìm hiểu về văn hóa, lịch sử một thời kỳ thông qua hoại hình di sản vật thể này. Kết quả nghiên cứu của dự án sẽ góp phần làm đầy khối tư liệu của quỹ di sản kiến trúc, đồng thời đóng góp vào công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị di sản kiến trúc nhà thờ công giáo nói chung, nhà thờ Bắc bộ nói riêng.

Sau khi nghe đại diện nhóm tác giả trình bày báo cáo tóm tắt Dự án “Điều tra khảo sát đánh giá giá trị kiến trúc loại hình nhà thờ công giáo Bắc bộ Việt Nam”, các chuyên gia phản biện và các thành viên Hội đồng đã đưa ra những ý kiến góp ý để nhóm tác giả hoàn thiện Dự án. Các chuyên gia đánh giá cao sự cần thiết của đề tài trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử, tôn giáo và đồng ý nghiệm thu Dự án./.

bình luận