Mời thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm hành chính thành phố Nha Trang(11/05/2023)

Thực hiện chỉ đạo của Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Vũ Đình Thành, Phòng Quản lý khoa học kỹ thuật và Dữ liệu thông báo tới các đơn vị trực thuộc Viện tham gia lập phương án thi tuyển cho dự án cụ thể như sau:

Vị trí khu đất Trung tâm Hành chính thành phố Nha Trang

Thông tin thi tuyển

1. Tên dự án: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm hành chính thành phố Nha Trang
2. Hình thức: Thi tuyển rộng rãi
3. Đơn vị tổ chức cuộc thi: Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa
4. Đối tượng dự thi: Các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện dự thi:

 • Các đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm trong thiết kế kiến trúc công trình tham dự (trừ các thành viên trong hội đồng tuyển chọn, tổ kỹ thuật giúp việc hay các đối tượng khác có liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi) có đủ điều kiện tham gia dự thi.
 • Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh, biên bản liên danh phải quy định một đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm chính và phải được gửi đến Đơn vị tổ chức thi tuyển.

5. Thời gian tổ chức cuộc thi:

 • Phát hành hồ sơ dự thi và cung cấp thông tin, thể lệ cuộc thi: Từ ngày 10/05/2023 đến hết ngày 10/6/2023;
 • Tiếp nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 15/06/2023 đến 16h ngày 24/6/2023 (trong giờ hành chính của ngày làm việc);
 • Đánh giá hồ sơ dự thi: Từ ngày 26/06/2023 đến ngày 01/07/2023;
 • Công bố giải thưởng (dự kiến): Tháng 7 sau khi kết quả thi tuyển được phê duyệt.

6. Cơ cấu giải thưởng:

 • Giải nhất (01 giải): 200.000.000 đồng;
 • Giải nhì (01 giải) : 50.000.000 đồng;
 • Giải ba (01 giải) : 30.000.000 đồng.
 • Hỗ trợ đơn vị không đoạt giải (2 đơn vị): 10.000.000 đồng

7. Thông tin chi tiết liên hệ:

 • KTS Nguyễn Hoàng – Chủ tịch Hội KTS Khánh Hòa – Số điện thoại 0903.55.55.88 hoặc KTS Trần Đức Phi – Số điện thoại 0935.030.333.
 • Địa chỉ liên hệ: Số 140 Đường Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 • Email: hoiktstinhkhanhhoa@gmail.com

TẢI FILE MẪU ĐỀ NGHỊ THAM GIA TẠI ĐÂY !

 

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm và có phương án dự thi tự đăng ký theo năng lực của đơn vị hoặc đăng ký dự thị theo năng lực của Viện (liên hệ với đồng chí Phạm Quang Khải Phòng QLKHKT&DL số điện thoại 0912.33.00.18 / E-mail: quangkhai81@gmail.com để gửi đơn dự thi của Viện).

bình luận