Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng và thực hiện chương trình trung hạn lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị, nông thôn(27/06/2017)

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiến trúc Quốc gia và Sở Xây dựng Hà Tĩnh, ngày 25/6/2017 tại thành phố Hà Tĩnh, hai bên tiến hành thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình trung hạn lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị, nông thôn. 

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng – Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh; Ông Trần Xuân Tiến – Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, các phó giám đốc sở và lãnh đạo các phòng ban trực thuộc. Về phía Viện Kiến trúc Quốc gia có sự hiện diện của ông Đỗ Thanh Tùng – Viện trưởng; Ông Đặng Tiến Phong – Phó Viện trưởng cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Đại diện lãnh đạo Viện KTQG và Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ký kết hợp tác

Đại diện lãnh đạo Viện KTQG và Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ký kết hợp tác

Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng cho rằng hiện trạng và bối cảnh của Hà Tĩnh rất cần các nhà khoa học trong nước và quốc tế giúp sức. Trên tinh thần đó, Viện Kiến trúc Quốc gia phối hợp với Sở Xây dựng Hà Tĩnh để xây dựng các nội dung hợp tác trong lĩnh vực ngành, làm cơ sở để cùng nhau thực hiện góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp và phát triển bền vững.

Viện Kiến trúc Quốc gia và Sở Xây dựng Hà Tĩnh cùng xây dựng kế hoạch nhằm mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Hà Tĩnh thông qua việc cùng trao đổi, bàn bạc, thống nhất về các vấn đề hai bên quan tâm trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc. Trên cơ sở các nội dung đã bàn bạc và thống nhất, hai bên xác lập Thỏa thuận hợp tác ngành để làm cơ sở phối hợp hành động với các nội dung hợp tác thời gian tới, cụ thể:

Về công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, hai bên phối hợp thực hiện các khóa đào tạo “Thiết kế đô thị”; Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực về “Công trình Xanh”; Tổ chức các Khóa đào tạo “Nâng cao nghiệp vụ bảo tồn và quản lý di sản kiến trúc đô thị”; Phối hợp tổ chức các khóa học bồi dưỡng, nâng cao năng lực Quản lý xây dựng và phát triển đô thị; Xây dựng kế hoạch và tổ chức: đào tạo hướng dẫn áp dụng các văn bản quản lý ngành (gồm: Nghị định, Thông tư, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn …); Tổ chức thông tin tập huấn, phổ biến, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngành; các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; các mẫu thiết kế điển hình và hướng dẫn nghiệp vụ về điển hình hóa xây dựng.

Về công tác nghiên cứu cơ bản lĩnh vực ngành, tập trung vào lĩnh vực Thiết kế đô thị; Tăng trưởng xanh – Kiến trúc Xanh; Lĩnh vực bảo tồn di tích, di sản và nhận diện bản sắc kiến trúc đô thị; Lĩnh vực thiết kế điển hình, thiết kế mẫu công trình kiến trúc.

Bên cạnh đó, Viện KTQG và Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp thực hiện tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về lĩnh vực kiến trúc cảnh quan, di tích, di sản …; cử chuyên gia có kinh nghiệm góp ý kiến cho định hướng phát triển kiến trúc và quy hoạch địa phương; tham gia phản biện các quy hoạch, công trình kiến trúc khi có yêu cầu; Phối hợp đểxây dựng nội dung các chuyên đề đăng tải trên cơ quan báo chí của Viện Kiến trúc Quốc gia là Tạp chí Kiến trúc Việt Nam.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh có mặt chỉ đạo buổi làm việc

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh có mặt chỉ đạo buổi làm việc

Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng phát biểu

Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng phát biểu

Ông Trần Xuân Tiến - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh phát biểu ý kiến

Ông Trần Xuân Tiến – Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh phát biểu ý kiến

up4

up6

 

 

bình luận