Hà Nội qua tư liệu và tư liệu lưu trữ 1873 – 1954(25/06/2010)

Bộ sách gồm 2 tập: Tập I: Địa giới tổ chức bộ máy hành chính và quy hoạch xây dựng; Tập II: Giao thông công chính và văn hóa giáo dục.

HanoiQua

Bộ sách gồm 2 tập: Tập I: Địa giới tổ chức bộ máy hành chính và quy hoạch xây dựng; Tập II: Giao thông công chính và văn hóa giáo dục.

Các nhà khoa học nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực từ lịch sử đến đến quy hoạch đô thị, kiến trúc giao thông, văn hóa, giáo dục, đời sống tôn giáo, tĩn ngưỡng… đều có thể tìm thấy ở đây những thông tin mới mẻ có giá trị để tiến hành các công trình nghiên cứu sâu sắc.
Bộ 2 tập. Chủ biên Đào Thị Diến 
Mã sách 37-2010/VD 44 và VD 45.

 

bình luận