GIẤY MỜI / INVITATION(17/11/2020)

Trân trọng kính mời: CÁC KIẾN TRÚC SƯ

Tới tham dự chương trình tọa đàm “LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VỀ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CÁC ĐÔ THỊ MỚI TẠI VIỆT NAM”

TOADAM-KTS2

TOADAM-KTS

Trân trọng thông báo !

bình luận