GIẤY MỜI / INVITATION(08/10/2020)

Trân trọng kính mời: Các đơn vị trực thuộc

Tới tham dự  Hội thảo quốc tế “GIẢI PHÁP QUY HOẠCH XÃ NÔNG THÔN MỚI VEN ĐÔ NHẰM TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT ĐÔ THỊ – NÔNG THÔN  VÀ PHÙ HỢP VỚI ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ HÓA”

GMHT-pg1

GMHT-pg2Trân trọng kính mời !

 

bình luận