Giấy mời: Hội thảo “Nghiên cứu, xây dựng 03 tiêu chuẩn quốc gia về nhà và công trình – Từ vựng”(08/11/2022)

Thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ, Viện Kiến trúc Quốc gia đã hoàn thành biên soạn dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia:

TCVN 9*****-1:202*, Nhà và công trình – Từ vựng – Phần 1: Thuật ngữ chung;

TCVN 9*****-2:20**, Nhà và công trình – Từ vựng – Phần 2: Thuật ngữ trong thương lượng và hợp đồng;

TCVN 9*****-3:20**, Nhà và công trình – Từ vựng – Phần 3: Thuật ngữ về bền vững.

Thời gian: dự kiến sẽ tổ chức vào lúc 14h00 ngày 10/11/2022, tại Trụ sở Viện Kiến trúc Quốc gia, số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

GM-Hoithao2-TC202

Dự thảo đã đăng tải tại Cổng thông tin điện tử VKTQG:

https://vienkientrucquocgia.gov.vn/vien-kien-truc-quoc-gia-lay-y-kien-cho-du-thao-tieu-chuan-quoc-gia-ve-nha-va-cong-trinh-dan-dung-tu-vung/

https://vienkientrucquocgia.gov.vn/vien-kien-truc-quoc-gia-lay-y-kien-cho-tieu-chuan-quoc-gia-ve-nha-va-cong-trinh-dan-dung-tu-vung-thuat-ngu-ve-hop-dong-va-thong-tin/

https://vienkientrucquocgia.gov.vn/vien-kien-truc-quoc-gia-lay-y-kien-cho-tieu-chuan-quoc-gia-ve-nha-va-cong-trinh-dan-dung-tu-vung-phan-iii-thuat-ngu-ve-ben-vung/

 

Rất hân hạnh được đón tiếp và nhận được ý kiến của Quý vị !

Trân trọng.

 

 

bình luận