Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 16/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hiệu lực 16.04.2020)(29/04/2020)

bình luận