Quyết định số 518/QĐ-TTg ngày 16/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hiệu lực 16.04.2020)(28/04/2020)

bình luận