Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 09/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (có Hiệu lực 09.04.2020)(15/04/2020)

bình luận