Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 12/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (có Hiệu lực 12.03.2020)(19/03/2020)

bình luận