Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(24/11/2021)

Toancanh-tructuyen

Viện Kiến trúc Quốc gia dự trực tuyến Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng ngày 24/11/2021, tại điểm cầu trực tuyến Viện Kiến trúc Quốc gia các Đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ và toàn bộ đảng viên đã dự hội nghị trực tuyến và nghe báo cáo tham luận của các đầu cầu trên cả nước.

Đồng chí chủ trì Hội nghị cho biết, Đại hội có sự tham dự của 600 đại biểu tại hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc Hội). Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu của 63 tỉnh thành, và các cơ quan Trung ương.

Theo nội dung chương trình, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã Báo cáo tóm tắt về “Kết thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, các điểm cầu trực tuyến đã được nghe đánh giá việc thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu trước khi đại diện của Thủ đô Hà Nội, Thừa Thiên Huế, An Giang cùng đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trình bày tham luận.

Tại Hội nghị, sau khi nghe phát biểu tham luận của lãnh đạo các địa phương, đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn những đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn thể cán bộ, đảng viên và đặc biệt là của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, của các lực lượng tham gia trên mặt trận văn hóa trong thời gian vừa qua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư nêu rõ nhìn lại những thành tựu trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là trong 35 năm đổi mới gần đây, chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp to lớn của nền văn hóa vào sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc.

Chương trình buổi chiều, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

Các bài tham luận, tiếp tục xoay quanh vấn đề phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và hành động. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra các tham luận về ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam, trong đó có 8 trụ cột của ngành CNVH để phát triển Kinh tế-Văn hóa-Xã hội.

Một số hình ảnh tại Hội nghị trực tuyến:

Zoom-1Zoom-4

PV/KTVN

bình luận