Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành Công văn số 12-CV/ĐU(19/07/2022)

Thực hiện Công văn số 12-CV/ĐU  ngày 19 tháng 07 năm 2022 của Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia về việc Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nhị quyết Trung ương 5 Khóa XIII:

TB-12-DUVKTQG-Pg1

Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia đề nghị các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc  nghiêm túc thực hiện ./.

bình luận