Công trình phù điêu trang trí kiến trúc Nhà văn hóa(31/08/2021)

Công trình: Phù điêu trang trí kiến ​​trúc Nhà văn hóa

Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị

Năm thực hiện và hoàn thành: 2009

Thực hiện đơn vị: Trung tâm thị công Kiến trúc – Mỹ thuật (VIAr)

Chủ nhiệm: CN. Nhà điêu khắc Đặng Quốc An

Nhavanhoa

bình luận