Công đoàn – Đoàn Thanh niên Viện Kiến trúc Quốc gia Thông báo chương trình hiến máu tình nguyên năm 2021(16/03/2021)

TB-CĐ&ĐTN-Pg1

TB-CĐ&ĐTN-Pg2

Đề nghị các Tổ trưởng Công đoàn trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia triển khai đến toàn thể Cán bộ, VCLĐ của đơn vị và thực hiện đăng ký trước 17h00′ (Thứ 4, ngày 17/03/2021).

bình luận