PHÒNG NGHIÊN CU NG DNG KHOA HC CÔNG NGH KIN TRÚC

Tầng 3, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Trưởng phòng: ThS.KSXD Phạm Quang Khải

Đinh ngọc Anh - P Quản lý khoa học kỹ thuật và thông tin

Phó Trưởng phòng: KTS Đinh Thị Ngọc Anh    

PNCUD-Le Thi Lan Phuong

Phó Trưởng phòng: ThS.KTS Lê Thị Lan Phương

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

1. Lập cơ sở dữ liệu các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới trong việc thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc, các nhà công nghệ sản xuất vật liệu rời và vật liệu đồng bộ để xây dựng các công trình kiến trúc, cảnh quan, trang trí nội, ngoại thất, môi trường trong kiến trúc, thiết kế đô thị….

2. Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ kiến trúc, xây dựngđảm bảo phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, kinh tế – xã  hội, lịch sử, văn hóa của từng địa phương, từng vùng miền trên phạm vi cả nước.

3. Kết nối, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước về sản xuất, thực hiện ứng dụng các sản phẩm công nghệ tiên tiến vào kiến trúc, xây dựng.

4. Tổ chức xây dựng thực nghiệm; tư vấn, tiếp nhận, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong thiết kế và thi công các công trình xây dựng.

5. Tổ chức sản xuất, thực hiện xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, vật liệu, vật tư, thiết bị kỹ thuật phục vụ việc xây dựng công trình kiến trúc, hoàn thiện và trang trí nội, ngoại thất công trình.

6. Nghiên cứu, đề xuất chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia, cơ chế, chính sách phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật.

7. Nghiên cứu, đề xuất định hướng, chiến lược, cơ chế, chính sách phát triển kiến trúc về các lĩnh vực: công trình công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, công trình nội thất, ngoại thất, ứng dụng công nghệ vật liệu xây dựng.

8. Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào chiến lược phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn.

9. Nghiên cứu đề xuất các chính sách phát triển và quản lý nhà ở, công trình công cộng đảm bảo nguyên tắc kế thừa bản sắc dân tộc và phát triển bền vững.

10. Nghiên cứu dự báo, định hướng về khoa học công nghệ theo xu hướng hội nhập với kiến trúc thế giới.

11. Nghiên cứu ứng dụng sử dụng vật liệu, thiết bị cho nội, ngoại thất công trình kiến trúc, xây dựng.

12. Tổ chức và phối hợp tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực ngành trong nước và quốc tế.

13. Tham gia công tác hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về phương pháp luận phát triển đô thị, nông thôn và kiến trúc công trình.

14. Tham gia công tác giảng dạy, đào tạo.

15. Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành khi lãnh đạo Viện yêu cầu.

16. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Phòng theo quy định của Viện.

17. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện.

18. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

==================

PHÒNG CHUYÊN MÔN 

Phòng Nghiên cứu Ứng dụng khoa học công nghệ kiến trúc

Phòng Nghiên cứu Lý luận phê bình và Lịch sử kiến trúc

Phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế