Phương án thi tuyển Biểu tượng Kiến trúc từ truyền thống đến hiện đại(30/11/2016)

Công trình: Biểu tượng Kiến trúc từ truyền thống đến hiện đại

Giải thưởng: Đạt giải Nhất

Năm đạt giải: 2001

Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Kiến trúc

Thực hiện: TS. KTS Nguyễn Đình Toàn

111-112

bình luận