Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Minh Đức(31/08/2023)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ như sau:

1. Tên luận án: Nghiên cứu giải pháp cải tạo các ô phố ở Hà Nội

Chuyên ngành: Kiến trúc   Mã số: 9.58.01.01

Nghiên cứu sinh: NGUYỄN MINH ĐỨC

Người hướng dẫn khoa học:

* PGS.TS. Lưu Đức Hải

* TS. Trần Thị Lan Anh

2. Cơ sở đào tạo: Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng)

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Phân tích và nhận diện nhóm ô phố có đặc điểm tương đồng để nghiên cứu đề xuất giải pháp cải tạo phù hợp với điều kiện của thành phố Hà Nội.
  2. Đề xuất cách tiếp cận cải tạo ô phố theo tổng thể cả ô phố trên cơ sở phân loại đối tượng, công trình cần cải tạo, tái thiết đối với ô phố: Công trình nhà ở phía bên trong ô phố và công trình nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại phía ngoài ô phố. Tái cấu trúc ô phố hiện hữu đáp ứng các tiêu chuẩn về hạ tầng đô thị theo quy định hiện hành, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân theo xu thế phát triển đồng thời bảo tồn được các giá trị truyền thống của ô phố Hà Nội.
  3. Đề xuất giải pháp cải tạo ô phố từ bên trong kết hợp giữa hình thức tái thiết và cải tạo chỉnh trang, cụ thể: tái thiết xây dựng công trình cao tầng kết hợp với không gian ngầm, tái thiết xây dựng công trình thấp tầng bên trong ô phố và cải tạo chỉnh trang bên trong và mặt ngoài ô phố. Giải pháp cải tạo ô phố từ bên trong sẽ như là cuộc cách mạng mới tái cấu trúc các ô phố. Với giải pháp này sẽ tạo ra được không gian sống tốt bên trong ô phố, đồng thời sẽ tiết kiệm được chi phí giải tỏa đền bù, ít phát sinh đến các vấn đề liên quan đến công việc, sinh kế của người dân. Như vậy phương án ít tác động bất lợi nhất đồng thời vẫn giữ được mối quan hệ cộng đồng dân cư trong ô phố.

Đã đề xuất được trình tự thực hiện xây dựng ý tưởng quy hoạch cải tạo ô phố tại thành phố Hà Nội. Việc nghiên cứu cải tạo ô phố thí điểm là cách làm thận trọng và kiểm chứng các đề xuất để từng bước đi tới thành công.

Đường Link tham khảo tại đây: https://vienkientrucquocgia.gov.vn/

 

Đức Nguyên

bình luận