Hội đồng Khoa học Kỹ thuật đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ do Viện Nhà ở và Công trình công cộng thực hiện(07/12/2021)

Ngày 07/12/2021, Hội đồng nghiệm thu cơ sở Viện Kiến trúc Quốc gia họp nghe báo cáo, đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất quy định nội dung hình thức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài trong việc ban hành quy tắc ứng xử, phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư” do Viện Nhà ở và Công trình công cộng (thuộc VIAr) thực hiện. Tới dự hội nghị có Ban lãnh đạo Viện Kiến trúc Quốc gia, Vụ Quy hoạch-Kiến trúc (Bộ Xây dựng); Các thành viên Hội đồng và khách mời; Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toancanh-1

Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia Đỗ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện nhóm nghiên cứu  đề tài cho biết: Lý do, sự cần thiết của đề tài nghiên cứu đề xuất các hình thức sát hạch trong cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; kinh nghiệm của nước ngoài trong việc ban hành quy tắc ứng xử, phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư.

Nhóm nghiên cứu đã triển khai thực hiện đề tài, hoàn thành báo cáo tổng kết, trong đó tổng quan về công tác quản lý kiến trúc sư hành nghề trên thế giới và ở Việt Nam. Thực trạng về quản lý kiến trúc, tổ chức sát hạch, kiến nghị và đề xuất giải pháp,…

Tiếp theo, đại diện nhóm nghiên cứu đề tài “Kinh nghiệm nước ngoài trong việc ban hành quy tắc ứng xử và phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư”. Trong báo cáo tổng hợp nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhóm nghiên cứu trình bày các vấn đề như  sự cần thiết nghiên cứu, đối tượng, phạm vi, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu.

Theo đó, nội dung trình bày tổng quan về quy tắc ứng xử nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư thế giới và Việt Nam. Qua đó, nhóm nghiên cứu đề xuất một số nội dung và giải pháp tổ chức thực hiện, quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu để hoàn thành đề tài theo đề cương đã được phê duyệt. Thành viên Hội đồng phản biện, các chuyên gia đều nhất trí với sự cần thiết, ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Bên cạnh đó, Hội đồng thảo luận, đưa ra một số ý kiến chuyên môn, và cần biên tập lại chỉ dẫn đảm bảo súc tích, ngắn gọn hơn.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu cơ sở, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu là thành viên Hội đồng, đồng thời đề nghị Phòng Quản lý khoa học tổng hợp và nhóm nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã nhất trí nghiệm thu đề tài do Viện Nhà ở và Công trình công cộng (thuộc VIAr) thực hiện, với kết quả đánh giá 02 đề tài đạt điểm trung bình 31,55 điểm và 33,1 điểm.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_7330

IMG_7328

IMG_7331

PV/KTVN

bình luận