Viện Kiến trúc Quốc gia họp Ban Kỹ thuật về Kiến trúc và Hệ thống kỹ thuật công trình(25/03/2021)

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức họp Ban Kỹ thuật về Kiến trúc và Hệ thống Kỹ thuật Công trình (gọi tắt là Ban). Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên Ban bao gồm Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng và các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực như kiến trúc, điện, vật liệu, thông gió, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đến từ các Viện, Trường Đại học và các Hiệp hội nghề nghiệp.

Toancanh

Toàn cảnh cuộc họp

Ban là một trong 4 tiểu ban Tư vấn kỹ thuật xây dựng được thành lập theo Quyết định số 253/QĐ-BXD thành lập Hội đồng tư vấn hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà ký ngày 3/3/2020 và Thành viên của ban gồm 19 chuyên gia, nhà nghiên cứu theo Quyết định số 1693/QĐ-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trưởng ban – Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng – Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) là cơ quan đầu mối của Ban Kỹ thuật về Kiến trúc và Hệ thống Kỹ thuật Công trình. Ban có nhiệm vụ xây dựng thống kê, rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu chuẩn trong lĩnh vực kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật xây dựng.

Trong cuộc họp ngày 25/3, các thành viên của Ban đã đưa ra một số góp ý, phân công các tiểu ban phụ trách theo nhóm chuyên ngành, đồng thời tổ chức tập hợp các chuyên gia để góp ý, rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thậm chí lập mới (nếu có) để lược bỏ một số tiêu chuẩn không còn phù hợp để làm mới Tiêu chuẩn ban hành (TCVN) trong hệ thống tiêu chuẩn Bộ Xây dựng đã ban hành.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng cần kiến nghị với Bộ Xây dựng một số các nội dung cần thiết sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Bộ tiêu chuẩn mang tính ứng dụng thực tiễn, chuyên sâu điều đó cần đầu thư thời gian và cơ cấu tổ chức thực hiện, kinh phí hoạt động,…đây là cơ hội mà 10 năm mới thực hiện rà soát bổ sung, làm mới ban hành Bộ tiêu chuẩn.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Anh-1

IMG_6335

Anh-2

Kết thúc cuộc họp, Trưởng ban – Viện Trưởng Đỗ Thanh Tùng cảm ơn các ý kiến của chuyên gia, nhà nghiên cứu và đề nghị Viện Tiêu chuẩn và thiết kế điển hình hóa xây dựng tiếp thu các ý kiến để tổng hợp báo cáo Ban và Bộ Xây dựng.

PV/KTVN

bình luận