Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Tọa đàm nhân ngày Pháp Luật nước CHXHCN Việt Nam(10/11/2014)

Ngày 10/11/2014, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức hội nghị tọa đàm về pháp luật, theo tinh thần công văn số 2546/BXD – PC của Bộ Xây dựng về triển khai thực hiện Ngày Pháp Luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Buổi tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia – Bộ Xây dựng (VIAR). Đồng chí Phó viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Vũ Đình Thành phát biểu khai mạc và chủ trì cuộc tọa đàm.

toancanh

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã có bài giới thiệu chi tiết những nội dung, đặc biệt là các vấn đề mới được đề cập trong Luật xây dựng sửa đổi năm 2014, Luật Viên chức… Các vấn đề này cũng được các thành viên tham dự buổi tọa đàm cùng bàn luận sôi nổi. Các nội dung giới thiệu và bàn luận tập trung cập nhật và làm rõ các vấn đề mới sửa đổi bổ sung trong các bộ luật liên quan trong thời gian gần đây.

anhthanh

Phó Viện trưởng Vũ Đình Thành phát biểu khai mạc

Kết luận tại buổi tọa đàm, Phó Viện trưởng Vũ Đình Thành đã nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Pháp Luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như những kết quả và ý nghĩa thiết thực mà buỏi tọa đàm mang lại. Những kiến thức pháp luật được chia sẻ trong buổi toạn đàm lần này giúp cho lãnh đạo các đơn vị chức năng có thể hiểu và nắm được các nội dung cơ bản để ứng dụng tốt vào thực tiễn, giúp vận hành và triển khai công việc được giao tốt hơn trong thời gian tới.

bình luận