Kết quả thi tuyển thiết kế công trình Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn(15/10/2020)

Thực hiện Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc xây dựng công trình Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã thông báo kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc xây dựng công trình Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn.

Phương án thiết kế kiến trúc xây dựng công trình Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn Liên danh Viện Kiến trúc Quốc gia và WORKLOUNGE 03-VIETNAM đã được Hội đồng đánh giá đạt điểm cao nhất và được đồng giải Nhì (không có giải Nhất)

Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) xin giới thiệu phương án thi tuyển thiết kế kiến trúc xây dựng công trình Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn.

page1_image1

page2_image1

page3_image1

page4_image1

page5_image1

page6_image1

page7_image1

page8_image1

page9_image1

page10_image1

page11_image1

page12_image1

page13_image1

page14_image1

page15_image1

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

PV/TCKTVN

Nhóm thiết kế: Phòng Nghiên cứu LLPB&LSKT kết hợp với Văn phòng Worklounge 03-Vietnam đến từ Nhật Bản

bình luận