Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng(06/10/2020)

bình luận