Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia(08/06/2021)

Ngày 07/06/2021, tại Trụ sở Viện Kiến trúc Quốc gia (VIAr) đã diễn ra lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng-Viện Kiến trúc Quốc gia cho ông Trịnh Hồng Việt.

VT-TraoQĐ

Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trịnh Hồng Việt

Ông Trịnh Hồng Việt Tiến sĩ Kiến trúc, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng niền Trung được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia theo Quyết định số 262/QĐ-BXD ngày 26/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng chúc mừng đồng chí Trịnh  Hồng Việt.

Tại buổi lễ, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng tin tưởng rằng, trên cương vị mới Đồng chí Trịnh Hồng Việt tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng lực chuyên môn,.. nối tiếp những thành tích đã đạt được trong quá trình công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao và phân công trong Ban lãnh đạo Viện.

Phát biểu tại buổi lễ nhậm chức Đồng chí Trịnh Hồng Việt bảy tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới lãnh đạo tiền nhiệm, Ban lãnh đạo Bộ Xây dựng và Viện Kiến trúc Quốc gia đã tạo điều kiện ủng hộ nhiệt tình cho cá nhân trong suốt quá trình công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Trải qua 21 năm học tập, giảng dậy và công tác tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng miền Trung và hoàn thành NCS Tiến sỹ tại Úc chuyên ngành Thiết kế kiến trúc cộng với sự thừa hưởng truyền thống dạy học và nghiên cứu Kiến trúc của gia đình. Với cương vị Phó Viên trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, ông Trịnh Hồng Việt vui mừng và xin hứa sẽ cùng Ban lãnh đạo, cán bộ Viên chức quản lý đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Xây dựng.

PV/KTVN

bình luận