“Thực trạng kiến trúc đô thị & nông thôn – Khu vực miền Trung và Tây Nguyên”(11/12/2017)

Sáng 11/12, tại 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng kiến trúc đô thị & nông thôn – Khu vực miền Trung và Tây Nguyên”. Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng tham dự và chủ trì Hội thảo.

DEF_1436up

Hội thảo lần này nhằm đánh giá việc thực hiện công tác quản lý, phát triển kiến trúc đô thị và nông thôn Việt Nam, nhận định các nội dung không còn phù hợp, thiếu thực tiễn từ khi có “Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020” (Quyết định số 112 ngày 3/9/2002) đến nay, đề xuất các nội dung mới liên quan tới công tác quản lý và phát triển kiến trúc đô thị và nông thôn Việt Nam, từ đó tạo tiền đề, cơ sở để xây dựng Chiến lược phát triển kiến trúc Việt Nam trong những năm tới đây, thay thế “Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020”.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kiến trúc đã có bài tham luận về giá trị nhằm nhận diện, kế thừa giá trị truyền thống để phát triển kiến trúc Việt Nam, xây dựng thành phố xanh miền Trung – Tây Nguyên… Bên cạnh đó, các chuyên gia kiến trúc cũng bàn về những thay đổi cấu trúc không gian kiến trúc trong buôn làng các dân tộc ở Tây Nguyên, sự cần thiết xây dựng Luật Kiến trúc và công tác phát triển kiến trúc nông thôn… từ đó, đề xuất giải pháp thiết thực về kiến trúc đô thị và nông thôn khu vực miền Trung và Tây Nguyên, phân tích, đề xuất các cơ chế chính sách quản lý, đánh giá những vấn đề liên quan đến phát triển kiến trúc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng nhấn mạnh một số vấn đề cần nghiên cứu, làm rõ trong kiến trúc đô thị & nông thôn miền Trung và Tây Nguyên và khẳng định những tham luận, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc sẽ là cơ sở để Viện hoàn thiện đánh giá tổng hợp, nhận diện vấn đề kiến trúc và có đóng góp thiết thực vào việc xây dựng mới Chiến lược phát triển kiến trúc Việt Nam trong những năm tới.

 PV

bình luận