Thông báo số 38/TB-VKTQG ngày 15/07/2021 của Viện Kiến trúc Quốc gia(15/07/2021)

Về việc tạm hoãn Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc tại Viện Kiến trúc Quốc gia.

 

Thongbao-hoanthiCCC

bình luận