Thông báo số 28/TB-VKTQG ngày 09 tháng 06 năm 2021(10/06/2021)

Ngày 26/05/2021 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 262/QĐ-BXD về việc Bổ nhiệm ông Trịnh Hồng Việt giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, Viện KTQG trân trọng thông báo và giới giới thiệu chức danh và chữ ký để các đơn vị biết và liên hệ công tác.

 

TB-28-VKTQG-Chuky-PVT-Viet

bình luận