Thiết kế điển hình Trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp huyện và tòa án nhân dân cấp tỉnh(09/09/2022)

Tên đề tài, dự án: Thiết kế điển hình Trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp huyện và tòa án nhân dân cấp tỉnh

Chủ nhiệm: ThS. KTS Đặng Tiên Phong

Nhóm nghiên cứu: Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn & Thiết kế điển hình hóa Xây dựng

Năm thực hiện: 2017-2018

Đơn vị thực hiện: VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA – BỘ XÂY DỰNG

Bia-TAND-11

TÓM TẮT:

1.Mục tiêu:

– Xây dựng mô hình trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh thống nhất và hợp lý về cơ cấu khối chức năng và dây chuyền hoạt động.

– Tạo môi trường xét xử và làm việc đảm bảo phù hợp với các điều kiện đặc thù của trụ sở tòa án nhân dân.

2. Các yêu cầu vận dụng:

– Các thiết kế điển hình khi vận dụng bắt buộc phải thông qua các cơ quan tư vấn thiết kế. Không áp dụng trực tiếp các thiết kế điển hình như hồ sơ thi công. Các giải pháp thiết kế chỉ mang tính hướng dẫn, không áp đặt phải sử dụng.

– Các cơ quan tư vấn thiết kế có trách nhiệm giúp chủ đầu tư lựa chọn phương án phù hợp về yêu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế, cũng như hình thức kiến trúc.

3. Nội dung nghiên cứu: Bao gồm thuyết minh chung, phần nghiên cứu cơ bản và các mẫu thiết kế điển hình.

a. Phần nghiên cứu cơ bản:

– Dựa trên kết quả khảo sát về cơ sở vật chất, đặc điểm, hình thức kiến trúc, số lượng cán bộ biên chế, số lượng án tại các tòa án trên toàn quốc, tập Nghiên cứu cơ bản đưa ra sơ đồ dây chuyền công năng khối các phòng chức năng trong công trình tòa án, đặc biệt sơ đồ dây chuyền của khối các phòng xét xử.

b. Phần thiết kế mẫu: Tập TKĐH đưa ra 06 phương án cho 02 quy mô cấp huyện và cấp tỉnh

– Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân cấp Tỉnh: 03 mẫu

+ Trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp tỉnh (loại I): trên 80 cán bộ làm việc

+ Trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp tỉnh (loại II): 50-80 cán bộ làm việc

+ Trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp tỉnh (loại III): dưới 50 cán bộ làm việc

– Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân cấp Huyện: 03 mẫu

+ Trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp huyện (loại I): trên 35 cán bộ làm việc

+ Trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp huyện (loại II): 20-35 cán bộ làm việc

+ Trụ sở làm việc tòa án nhân dân cấp huyện (loại III): dưới 20 cán bộ làm việc

KẾT QUẢ:

Đề xuất mẫu thiết kế điển hình: 06  thiết kế mẫu

Bản PDF Tải về
Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân cấp Tỉnh (Loại 1,2,3) Download
Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân cấp Huyện (Loại 1,2,3) Download

Mọi chi tiết liên hệ xin gửi về Viện Kiến trúc Quốc gia, Số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ./.

Nguồn: Phòng NCUD KHCNKT

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam phối hợp

bình luận