Thiết kế điển hình Trạm dừng nghỉ ven đường Quốc lộ(06/09/2022)

Tên đề tài, dự án: Thiết kế điển hình Công trình tiện ích đô thị

Chủ nhiệm: Ths.KTS Lê Phong Lan

Nhóm nghiên cứu: Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn & Thiết kế điển hình hóa Xây dựng

Năm thực hiện: 2015-2016

Đơn vị thực hiện: VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA – BỘ XÂY DỰNG

bé x©y dùng

TÓM TẮT:

1.Mục tiêu:

+  Là tài liệu tham khảo, thiết kế cho chủ đầu tư, nhà quản lý, các cơ quan tư vấn trong việc cải tạo và xây dựng mới Trạm dừng nghỉ ven đường quốc lộ trên toàn quốc.

+  Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, tăng độ an toàn cho hành khách.

+  Tiến tới thống nhất hóa trong mô hình quản lý, đầu tư, nâng cao chất lượng kiến trúc công trình.

+  Phù hợp với sự phát triển kinh tế đất nước trong thời hội nhập, làm điểm tựa cho việc phát triển du lịch nội địa và các tuyến du lịch quốc tế trong tương lai, thúc đẩy kinh tế địa phương.

2. Các yêu cầu vận dụng:

– Các thiết kế điển hình khi vận dụng bắt buộc phải thông qua các cơ quan tư vấn thiết kế. Không áp dụng trực tiếp các thiết kế điển hình như hồ sơ thi công. Các giải pháp thiết kế chỉ mang tính hướng dẫn, không áp đặt phải sử dụng.

– Các cơ quan tư vấn thiết kế có trách nhiệm giúp chủ đầu tư lựa chọn phương án phù hợp về yêu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế, cũng như hình thức kiến trúc.

3. Nội dung nghiên cứu: Bao gồm thuyết minh chung, phần nghiên cứu cơ bản và các mẫu TKĐH.

a. Phần nghiên cứu cơ bản:

– Dựa trên kết quả khảo sát về đặc điểm quy hoạch, đặc điểm kiến trúc các công trình trạm dừng nghỉ đường bộ trên toàn Quốc, tập NCCB đưa ra sơ đồ dây chuyền công năng, các giải pháp xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ bao gồm các giải pháp quy hoạch, giải pháp kiến trúc, giải pháp thiết kế bộ phận,… phù hợp với khả năng tài chính, điều kiện tự nhiên, xã hội, tập quán sinh sống.

b. Phần thiết kế mẫu: Tập TKĐH đưa ra 08 phương án thiết kế minh hoạ cho 4 quy mô khác nhau: 10.000 m2; 5.000 m2; 3.000 m2; 1000 m2

+ Trạm dừng nghỉ loại 1: 02 mẫu;

+ Trạm dừng nghỉ loại 2: 02 mẫu;

+ Trạm dừng nghỉ loại 3: 02 mẫu;

+ Trạm dừng nghỉ loại 4: 02 mẫu.

KẾT QUẢ:

Đề xuất mẫu thiết kế điển hình: 06  thiết kế mẫu

Bản PDF Tải về
Trạm dừng nghỉ loại 1 Download
Trạm dừng nghỉ loại 2 Download
Trạm dừng nghỉ loại 3 Download
Trạm dừng nghỉ loại 4 Download

Mọi chi tiết liên hệ xin gửi về Viện Kiến trúc Quốc gia, Số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ./.

Nguồn: Phòng NCUD KHCNKT

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam phối hợp

bình luận