Nghiên cứu sổ tay hướng dẫn thiết kế nhà ở khu vực đồi núi dốc tại khu vực miền núi phía Bắc bảo đảm an toàn trước nguy cơ sạt lở(19/10/2021)

Tên đề tài: “Nghiên cứu sổ tay hướng dẫn thiết kế nhà ở khu vực đồi núi dốc tại khu vực miền núi phía Bắc bảo đảm an toàn trước nguy cơ sạt lở”.

Chủ nhiệm đề tài: ThS.KTS Nguyễn Minh Đức

Năm hoàn thành: 2021

Đơn vị thực hiện: Viện Nhà ở và Công trình công cộng (VNO)

BIA-SOTAY

SOTAY-1SOTAY-2Chi tiết đề tài tải tại đây https://vienkientrucquocgia.gov.vn

bình luận