Nghiệm thu Nhiệm vụ “Thiết kế điển hình công trình phục vụ thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất: Nhà ở công nhân”(13/05/2024)

Ngày 13/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Thiết kế điển hình công trình phục vụ thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất: Nhà ở công nhân”, do Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Hồ Chí Quang – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Chủ tịch Hội đồng Hồ Chí Quang kết luận cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, ThS. Nguyễn Quốc Hoàng – Chủ trì Nhiệm vụ nêu lý do, sự cần thiết nghiên cứu, xây dựng thiết kế điển hình công trình nhà ở công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất đó là khảo sát hiện trạng, thu thập thông tin thực tế các vấn đề về quy hoạch xây dựng, hiện trạng công năng công trình nhà ở công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất làm cơ sở lập mẫu thiết kế điển hình phục vụ việc quy hoạch xây dựng nhà ở công nhân trên địa bàn các khu công nghiệp, khu chế xuất trên toàn quốc; so sánh đối chiếu hiện trạng các khu nhà ở công nhân hiện có với các tiêu chuẩn và quy định hiện hành.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất 3 mẫu thiết kế điển hình nhà ở công nhân khu công nghiệp gồm: Mẫu 1: Quy mô công trình 12 tầng: 500-800 công nhân, được đặt trong khu quy hoạch thiết chế công đoàn giả định, với 4 khối nhà 12 tầng, 2 khối nhà 9 tầng và 2 khối nhà 5 tầng, trường mầm non và trung tâm văn hóa thể thao. Khu đất nghiên cứu xây dựng có 4 đơn nguyên nhà ở công nhân 12 tầng: diện tích khu đất 12.685m², diện tích xây dựng là 3.660m², diện tích xây dựng 1 đơn nguyên là 915m², diện tích sàn xây dựng 1 đơn nguyên là 10.980m², mật độ xây dựng là 29%.

Mẫu 2: Quy mô công trình 9 tầng: 200-500 công nhân, được đặt trong khu quy hoạch thiết chế công đoàn giả định, với 4 khối nhà 9 tầng, 2 khối nhà 12 tầng, trường mầm non và trung tâm văn hóa thể thao. Khu đất nghiên cứu xây dựng có 4 đơn nguyên nhà ở công nhân 9 tầng: diện tích khu đất 10.100m², diện tích xây dựng là 3.332m², diện tích xây dựng 1 đơn nguyên là 833m², diện tích sàn xây dựng 1 đơn nguyên là 7.480m², mật độ xây dựng là 33%. Mỗi khối nhà ở công nhân là một chỉnh thể độc lập, sử dụng giải pháp hành lang giữa kết nối với lõi giao thông đứng. Các phòng ở bám theo 2 bên hành lang và có diện mặt đứng tiếp xúc với không gian ngoài trời.

Mẫu 3: Quy mô công trình 5 tầng: 100-200 công nhân, được đặt trong khu quy hoạch thiết chế công đoàn giả định, với 6 khối nhà 5 tầng, 2 khối nhà 12 tầng, trường mầm non và trung tâm văn hóa thể thao. Khu đất nghiên cứu xây dựng có 4 đơn nguyên nhà ở công nhân 5 tầng: diện tích khu đất xây dựng là 11.250m², diện tích xây dựng là 4.100m²; diện tích xây dựng 1 đơn nguyên là 1.025m², diện tích sàn xây dựng 1 đơn nguyên là 5.125m², mật độ xây dựng là 36,4%.

Kết thúc quá trình thực hiện, Nhiệm vụ kiến nghị: để thu hút các nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư loại hình nhà ở công nhân, ngoài các ưu đãi về thuế cần giản lược các thủ tục hành chính liên quan để thời gian thực hiện dự án được rút ngắn; cần điều chỉnh pháp lý để tăng đối tượng khách hàng đặc biệt là những đối tượng có khả năng giải ngân giúp giảm gánh nặng kinh tế cho nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp có thể thuê, mua loại hình nhà này khi đáp ứng các điều kiện pháp lý để đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động của doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, các chuyên gia, thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đánh giá trong thời hạn được giao, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ sản phẩm theo hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu tuân thủ theo đúng quy định hiện hành; Báo cáo tổng kết được trình bày công phu, bản vẽ thiết kế điển hình rõ ràng. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần rà soát, thống nhất cách sử dụng thuật ngữ; cần nêu rõ nguồn thông tin thu thập được; xem xét, điều chỉ một số chi tiết để nâng cao tính thực tiễn của các thiết kế điển hình.

Là thành viên Hội đồng, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao việc nhóm nghiên cứu đề xuất các mẫu thiết kế điển hình nhà ở công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất gồm các công trình 5 tầng, 9 tầng, 12 tầng, đảm bảo hợp lý. Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thực tế hiện nay, việc xây dựng nhà ở công nhân cho thuê là rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế của đông đảo người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong khi đó, nhu cầu mua nhà ở công nhân tại các khu vực này lại rất ít.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Hồ Chí Quang cho biết, sản phẩm của Nhiệm vụ là tài liệu để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các địa phương tham khảo trong quá trình xây dựng các công trình nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý cơ sở vật chất: từ lập dự án đầu tư xây dựng cho đến xây dựng mới, cải tạo hay quản lý sử dụng. Do đó, Bộ Xây dựng giao Viện Kiến trúc quốc gia chỉ đạo nhóm nghiên cứu tập trung khảo sát, tổng hợp, phân tích thông tin thực tiễn để làm cơ sở đề xuất các thiết kế điển hình công trình phục vụ thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, đảm bảo an toàn, chất lượng và có tính khả thi cao.

Chủ tịch Hội đồng Hồ Chí Quang đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, rà soát, biên tập báo cáo tổng kết, thiết kế điển hình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan; chú trọng hơn nữa đặc trưng, tập tính, môi trường làm việc của công nhân để điều chỉnh, nâng cao hơn nữa chất lượng các mẫu thiết kế điển hình, sớm hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Nguồn: MOC.GOV.VN

bình luận